Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja

A GalvanPlastik Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online megjelenésével (www.galvanplastik.hu) kapcsolatban kezeli az oldallátogatók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntesen megadott személyes adatait, kizárólag a kérdések, megkeresések megválaszolásának céljából, illetve a karrier al-oldalon meghirdetett betöltetlen állásokra való jelentkezés és kiválasztással kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://www.galvanplastik.hu, továbbá a fenti tartalmi előíráson alapul.

Az Adatkezelő adatai:

 • Az Adatkezelő neve: GalvanPlastik Kft.
 • Az Adatkezelő székhelye: 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 120.
 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-012115
 • Az Adatkezelő adószáma: 10689413-2-07
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Cégbíróság
 • Az adatkezelő elérhetősége: info [kukac] galvanplastik [pont] hu,
 • Kamarai nyilvántartási száma: FE10689413
 • A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó jelentkezésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: információ kérők, állásra jelentkezők. A kezelt adatok köre: a jelentkező felhasználók által a jelentkezés, illetve az információ kérés során megadott szükséges adatok:

 • Név
 • Elérhetőség (telefon, email)
 • Állásra jelentkezés esetén szakmai önéletrajz küldése a karrier@galvanplastik.hu e-mail címre.

Az adatgyűjtés célja: a megkeresések megválaszolása, meghirdetett állások betöltése.


Adattovábbítás során az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Állásra jelentkezés esetén kizárólag a humánerőforrás igazgató, a cég ügyvezető igazgatója és a pozícióra jelentkező jelölt leendő felettese,
 • illetve egyéb kérés/kérdés esetén az adott szakterületek vezetője, aki a feltett kérdést megválaszolja.


A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu kapcsolat aloldala) fordulhat.


Cookie használat

A weboldal cookie-kat, azaz úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie-t”, és „biztonsági cookie-t” használ, melyekhez előzetes hozzájárulás nem szükséges az érdeklődőtől.

A Felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük Eszközök/Beállítások menüpontjában.


Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a GalvanPlastik Kft Facebook oldalát.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.


Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a GavanPlastik Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.galvanplastik.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól/Adatkezelőtől származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség szerint jogi úton érvényesítjük.

Kapcsolatfelvétel